rek
Статті про облаштування саду та городу
Кредитний портфель банку


До традиційних видів банківської діяльності відноситься видача кредитів основна операція, яка забезпечує їх стабільність і прибутковість. Надаючи кредити юридичним і фізичним особам, банк створює свій кредитний портфель.


Виходячи з цього, кредитним портфелем банку є сукупність частин заборгованості по активних кредитних операціях на встановлену дату. Клієнтський кредитний портфель це його складова частина і являє собою залишок боргу за кредитними операціями банку, що проводяться з юридичними та фізичними особами на встановлену дату.


Наявні самі різні класифікації кредитного портфеля, серед них можна зустріти поділ портфеля на валовий і чистий. Валовий являє собою сукупний обсяг наданих банком кредитів на встановлений момент часу. Чистий це валовий портфель за мінусом суми резервів, яка передбачена на покриття можливих збитків.


Також поділяють:


- ріскнейтральний кредитний портфель, який характеризується порівняно низьким показником ризикованості та низьким показником прибутковості;


- ризикований кредитний портфель, який володіє підвищеним рівнем прибутковості, але і суттєвий рівень ризику.


Досить часто зустрічаються поняття збалансованого й оптимального кредитного портфеля. Оптимальним кредитним портфелем вважається той, який найбільше підходить за структурою і складом маркетингової та кредитній політиці банку і планом його стратегічного розвитку.


Збалансованим кредитним портфелем є портфель, який за своїми фінансовими характеристиками і структурі знаходиться в точці самого ефективного співвідношення ризик-прибутковість. Слід зазначити, що оптимальний портфель не завжди збігається зі збалансованим, банк може в збиток збалансованості кредитного портфеля видавати кредити з великим ризиком і з меншою прибутковістю. На такий хід банки йдуть з метою зміцнити конкурентні позиції, завоювати нові ніші на ринку та залучити нових клієнтів.


Також виділяють:


- кредитний портфель головного банку і кредитні портфелі, що належать філіям;


- кредитний портфель юридичних осіб (діловий) і кредитний портфель фізичних осіб (персональний), кредитний портфель інших банків (міжбанківський);


- портфель у національній валюті та валютний кредитний портфель.


Слід зазначити, що фактично на стан клієнтського кредитного портфеля впливає прийнята банківською структурою система управління. Управління кредитним портфелем є організацією діяльності банку по проведенню процесу кредитування головна мета, якої мінімізація кредитного ризику або його запобігання.


Основна мета управління кредитним портфелем:


- отримання прибутку від активних операцій;


- здійснення безпечної та надійної діяльності банку.


Категория: fermerske-kredituvannya