rek
Статті про облаштування саду та городу
Лізинг основних засобів та лізингові операції


На поточний час більша частина підприємств нових і давно функціонуючих має гостру потребу в ефективному і сучасному обладнанні. Основна причина ситуації, що склалася фізичний знос значної частини основних засобів, які використовуються в процесі підприємницької діяльності, прискорений моральний знос, поява на ринку більш потужних поколінь техніки.


Підприємства з метою проведення модернізації виробництва можуть:  • 1) придбати обладнання за власні кошти;

  • 2) оформи у банку кредит на купівлю обладнання;

  • 3) взяти устаткування в лізинг.


За умови обмеженої кількості власних фінансових ресурсів лізинг вважається найефективнішим варіантом оновлення основних засобів.


Лізинг основних засобів це договір про оренду заводу, обладнання, промислових товарів, нерухомості для застосування їх орендарем у виробничих цілях, при цьому товари купуються орендодавцем, і за ним зберігається право власності. Суть здійснення лізингової операції полягає в наданні одною стороною, якій є лізингодавець, іншій стороні це лізингоотримувач власності у користування на встановлений період за певний розмір винагороди на основі лізингового договору.


Мета лізингу допомогу у розвитку НТП, технічне переозброєння підприємств, розвиток матеріально-технічної бази підприємств, розширення обсягів кооперації між зарубіжними та вітчизняними підприємствами.


У лізинговій операції беруть участь три сторони:  • 1 Лізингодавець (орендодавець) їм виступає спеціалізована лізингова компанія, яка купує майно у власність і передає його в тимчасове використання за певну суму оплати;

  • 2. Лізингоотримувач (орендар) це підприємство, яке орендує майно;

  • 3. Продавець, їм є підприємство-виробник потрібного майна.


У цій угоді можуть брати участь: банки, які надають кредити лізингодавцю для покупки майна та страхові компанії. Крім цього, роль лізингодавця можуть виконувати: лізингові компанії, виробник; банки, через свої лізингові служби.


Переваги лізингу як однієї з форм поновлення виробництва:  • 1) лізинг основних засобів надає можливість зменшити витрати в процесі перемикання на нову технологічну базу;

  • 2) розвиток лізингу є істотною допомогою в подоланні дефіциту фінансових ресурсів на шляху технічної модернізації виробництва;


Виходячи з цього, якщо підприємство має потребу в додаткових інвестиціях і впевненість у правильності свого рішення, то йому обов'язково потрібно звернутися до тих, хто допоможе здійснити фінансування проекту, тобто до лізинговій фірмі з хорошою репутацією.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found