rek
Статті про облаштування саду та городу
Міжбанківське кредитування


Міжбанківське кредитування характеризується фактом позики коштів одного банку іншому. Центральний Банк є головним кредитором на ринку. В ролі позичальників або кредиторів для інших банків виступають комерційні банківські структури. Позику коштів здійснюється за допомогою разового кредитного договору або за допомогою депозитного розміщення в інших банках.


Метою міжбанківських кредитів для банку, який стає позичальником, отримання ресурсів для надання згодом позички клієнту банку. Для кредитора міжбанківський договір дуже вигідний, оскільки тимчасово вільні ресурси працюють на банк, приносячи дохід.


Міжбанківське кредитування складається з наступних послуг:


1. Кредитування під заставу цінних паперів.


2. Кредитування під заставу депозитного вкладу в будь-якій валюті.


3. Залучення та подальше розміщення грошових коштів в межах встановленого ліміту на банк, який є позичальником.


Крім застави цінних паперів можна використовувати зустрічний кредит або незнижуваний залишок на рахунку кореспондента.


Кредитна діяльність комерційних банків безпосередньо пов'язана з операціями на ринку міжбанківських кредитів. Адже отримання кредиту в іншому банку дає можливість поповнити власні банківські ресурси. Якщо з'являється надлишок - можна розмістити його на міжбанківському ринку, якщо не вистачає ресурсів банк має можливість їх придбати.


Законність міжбанківського кредитування регламентується Законом про банки і банківську діяльність, а також Цивільним Кодексом і договором по кредиту. Надання міжбанківського кредиту в обов'язковому порядку супроводжується відкриттям рахунку згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків.


Різновидами міжбанківського кредиту є овердрафт за кореспондентськими рахунками з урахуванням дебетових і кредитних сум, залишки на рахунках банків у кінці операційного дня, кошти, отримані або надані іншим банкам по РЕПО і кредити овертайн.


Договір міжбанківського кредитування повинен висвітлювати такі питання як предмет договору, права і зобов'язання кредитора і позичальника, відповідальність сторін, умови, при яких договір змінюється, особливі умови, порядок вирішення спорів та термін дії кредитування.


Ринок міжбанківського кредитування використовує депозитні сертифікати або банківські векселі. Щоб використовувати міжбанківське кредитування банк-позичальник надає такі документи: заява, договір засновника, копію статуту підприємства, ліцензію на проведення грошових операцій, баланс по поточній звітній даті та інші документи. Баланс банку є основним пунктом, який визначає кредитоспроможність позичальника.


Категория: fermerske-kredituvannya