rek
Статті про облаштування саду та городу
Методи кредитування


За час тривалої банківської практики і роботи в умовах ринкових відносин в країні виділяють такі методи кредитування: кредитування за оборотом і по залишку, кредитування у вигляді їх перехідної форми - оборотно-сальдовий метод, кредитування по обороту з укрупненим об'єктом (коли має місце розрахунок сукупної потреби в оборотних коштах), індивідуальне кредитування конкретного позичальника, кредитування з відкриттям кредитної лінії.


Стан позичкового рахунку залежить від видачі та погашення кредиту. У зв'язку з методом кредитування використовуються різні види позичкових рахунків. Простий позичковий рахунок відкривається при видачі разової позики під конкретний об'єкт, де погашення здійснюється за строковим зобов'язанням.


Спеціальний позичковий рахунок відкривається для постійного користування кредитом під платіжний оборот підприємства, при якому видача позики і погашення відбувається постійно. Контокоррент доступний для стабільного і кредитоспроможного позичальника, при якому наявність обігових коштів підприємства відображено в кредитове сальдо, а кошти банківського кредиту в дебетовому сальдо.


Особливість кредитування по обороту полягає в тому, що кредитні кошти покривають витрати до моменту появи у позичальника вільних ресурсів, а розмір позики може рости до необхідного рівня об'єктивної потреби і погашатися в міру її зниження. Кредитування проводиться разом з оплатою за спеціальним рахунком (покриття витрат), а погашення у вигляді надходження коштів на рахунок.


Кредитування по залишку припускає видачу позики під забезпечення по конкретному об'єкту з компенсацією витрат підприємства за рахунок власних коштів. Кредит оформляється на залишок товарно-матеріальних цінностей (сировина, паливо та інше).


Оборотно-сальдовий метод кредитування означає видачу кредиту в міру зростаючої потреби, а потім його погашення в термін, який залежить від обсягу вивільнених ресурсів. Погашення відбувається на основі залишилися зобов'язань перед банком.


Кредитування по обороту з кредитуванням по укрупнених об'єкта приймає форму позики за сукупністю запасів і виробничих витрат, обмеженого запланованим розміром. Даний метод був визнаний найбільш прогресивним і до теперішнього часу успішно функціонує в банківському середовищі.


До індивідуальному методу кредитування відносяться термінові позики, видані на певний термін для задоволення цільової потреби з урахуванням кредитоспроможності позичальника.


Метод відкриття кредитної лінії це надання позички клієнту у встановлених для нього межах, яка використовується ним у міру необхідності і оплачується за пред'явленням рахунків за певний термін. З урахуванням періоду і ліміту кредитної лінії позичальник може користуватися позичкою, але банк має право закрити кредитну лінію при порушенні договору.


Методи індивідуального кредитування та відкритої кредитної лінії в нашій країні супроводжуються індивідуальним підходом до клієнта, вимагають ретельного аналізу ринку і потреб позичальника.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found