rek
Статті про облаштування саду та городу
Принципи банківського кредитування


Банківське кредитування здійснюється на основі дотримання принципів кредитування, зумовлених цілями і завданнями банку, що відображають сутність кредиту та об'єктивного вимоги економічних законів. До принципів банківського кредитування відносяться: терміновість повернення, цільова спрямованість, платність, забезпеченість і диференційованість.


Повернення кредиту це його невід'ємна особливість, без якої існування кредиту неможливо.


Терміновість є необхідною формою досягнення повернення кредиту, тобто, терміновість говорить не тільки про обов'язкове повернення, але ще і підсилює його фактором часу, який має величезне значення для кредитування в умовах ринку. Від дотримання фактора часу залежить нормальне суспільне забезпечення грошовими коштами, а значить, його обсяги та зростання. Для комерційних банків дотримання фактора часу буде означати їх ліквідність, а для позичальників можливість залучення нового кредиту.


Цільовий характер кредиту означає, що позика надається на строго обумовлені мети, а в разі невідповідності її використання банк має право призначати штрафні санкції.


Принцип платності кредиту означає, що за тимчасове користування грошовими коштами позичальник повинен заплатити банку. Процентна ставка відображає ціну кредиту. Допомогою платності банк отримує свій дохід, що забезпечує покриття його витрат і збільшує кредитні ресурси. Плата за кредит встановлюється з урахуванням базової ставки відсотків по позиках ЦБ для комерційних банків, середньої ставки по міжбанківському кредиту для залучення ресурсів, терміну кредиту, стабільності грошового обігу в країні, попиту на кредит, величини позики.


До 1990 року під забезпеченістю кредиту малася на увазі тільки її матеріальна складова, тобто, заставу майна. З прийняттям нового закону про банківську діяльність починають функціонувати різні форми забезпечення кредиту: заставне зобов'язання, договір гарантії, порука.


Диференційованість кредитування визначається на основі платоспроможності підприємства з урахуванням його фінансових показників і означає, що кредити будуть надаватися тим підприємствам, які зможуть його вчасно погасити. Фінансові показники підприємства визначаються в процесі аналізу його балансу на ліквідність, забезпечення власними джерелами, рентабельності в даний момент і в майбутньому.

Всі принципи банківського кредитування застосовувані на практиці дозволяють зберегти загальні державні інтереси, а також інтереси учасників кредитної угоди: кредитора і позичальника.


Категория: fermerske-kredituvannya