rek
Статті про облаштування саду та городу
Принципи кредитування


Принципи кредитування - це основні вихідні положення теорії та практики кредитного процесу, які обумовлені цілями та завданнями, що стоять перед банками і об'єктивними закономірностями функціонування і розвитку кредитних відносин. Процес кредитування вимагає від всіх господарських суб'єктів і банків в тому числі, чіткого дотримання принципів кредитування.


Необхідно розрізняти правила і принципи кредитування. З принципів виходять правила, які відображають лише окремі моменти і положення того чи іншого принципу, механізму по використанню принципів у практичній конкретної діяльності банку.


Особливі і загальноекономічні принципи кредитування і правила кредитування тісно взаємопов'язані і певним чином переходять один в одного. В системі принципів кредитування банків на першому місці стоїть принцип загальноекономічного відповідності ринковим відносинам змісту банківського кредиту, умовам ринкової економіки. Механізм кредитування повинен відображати умови суперництва, конкуренції комерційних банків за клієнта, комерціалізації кредитних угод, прагнення забезпечувати максимально можливий прибуток від позики, автономність і самостійність у прийнятті управлінських рішень та інше.


Принцип ефективності та раціональності банківського кредитування характеризує економічну ефективність використання позики як з позицій господарських суб'єктів позичальників, так і з позицій інтересів банку. Кредитний механізм грунтується на здоровому практицизмі і спрямованості на збільшенні доходів. Принципи раціональності кредитування здійснюється на основі оцінки позичальника в його кредитоспроможності, яка забезпечить впевненість банку у готовності і здатності боржника повернути кредит в обумовлений строк у договорі.


Принцип комплексності кредитування передбачає побудову кредитних механізмів на основі врахування всіх факторів, які впливають на реалізацію кредитних операцій. Перш за все до уваги слід приймати економічні умови і фактори.


Принцип розвитку кредитування відображає постійну динаміку і рух механізму кредитування. Зміна економічних відносин також призводить до зміни кредитних відносин та підходів до їх практичної організації. Цей принцип вимагає використання комерційними банками гнучких видів кредитування, оперативного зміни порядку практичної роботи з позиками, методів контролю за поверненням і використанням кредитів, коштів регулювання заборгованості і так далі.


Центральне місце в системі принципів кредитування банків займають особливі принципи банківського кредиту. Вони і відображають сутність банківського кредиту, його економічну складову.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found