rek
Статті про облаштування саду та городу
Відсотки за кредитами


В умовах ринкової економіки, в обов'язковому порядку присутній інфляція, існують реальна і номінальна ставка відсотка за кредит. Коригування реальної ставки здійснюється в залежності від темпів зростання інфляції. І саме реальна процентна ставка є основним показником при прийнятті конкретного рішення про користування кредитом. Ринковими умовами визначається верхня межа відсотка за кредит. Нижня межа складається згідно урахування витрат банку по забезпеченню власного функціонування і залученню коштів.


В залежності від початкової бази та суми для нарахування відсотків бувають прості і складні відсотки. Відсотки прості, припускають застосування ставки до фіксованої початкової сумі на продовженні всього терміну використання кредиту. Відсотки складні, нараховуються стосовно до сумам з нарахованими в попередньому періоді відсотками.


Нараховуються відсотки за кредитами в строки і в розмірах передбачених договором, не рідше як один раз на квартал. Виплата здійснюється частинами відповідно до встановленого банком графіком погашення належних процентних сум.


Сплата відсотків за кредит одноразово при погашенні основної суми, дозволяється тільки при видачі кредиту на термін не більше трьох місяців. У разі якщо внесена сума позичальником недостатня для покриття строкового платежу, нарахованих відсотків і простроченої заборгованості, то погашаються в першу чергу відсотки по кредитах, потім прострочена заборгованість, а рештою суми погашається основна сума боргу. Такий порядок обмовляється під час укладання договору.


Основним орієнтиром рівня позичкового відсотка служить ставка рефінансування ЦБ. Зміна ставки рефінансування конкретно впливає на рівень процента позики, у зв'язку з тим, що відсотки за кредит включені до собівартості продукції у рамках ставки рефінансування, а перевищення цієї суми виплачується з прибутку.


Міжбанківські відсотки по кредитах також включаються до витрат банку, але тільки в межах ставок рефінансування, а все що понад цю норму стягується з прибутку. Ступінь ризику кредитних вкладень впливає на ставку позикового відсотка: тим вище процентна ставка, чим більше ризик. Але з іншого боку і позичальник також ризикує.


При видачі кредитів за високими ставками, ризик проведених операцій істотно збільшується, так як позичальник зобов'язаний так вкласти кошти, щоб повернути і основну суму боргу і відсотки по кредитах. Рівень процентних ставок кожним комерційним банком визначається таким чином, щоб з одного боку забезпечувалася його прибутковість та конкурентоспроможність на ринку кредитування з іншого.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found