rek
Статті про облаштування саду та городу
Процес кредитування


Процес кредитування - це рух банківського кредиту як послідовність його організаційних етапів. Протягом кредитного процесу здійснюється послідовна зміна періодів механізму банківського кредиту. Як з теоретичної, так і з практичної сторони виділяють сім головних стадій кредитного процесу, управління якими повинно бути ретельно організоване банком.


Остовного етапи процесу кредитування:


1) процес розгляду заявки, поданої позичальником на отримання кредиту;


2) здійснення аналізу фінансового стану потенційного клієнта;


3) процес розробки умов позики; підготовка документів і підписання кредитного договору;


4) встановлення порядку забезпечення кредиту та забезпечення гарантій повернення позики;


5) безпосередньо сам процес надання кредиту;


6) стадія погашення кредиту;


7) здійснення контролю за кредитною операцією.


Розглянемо детальніше, з яких стадій складається процес кредитування. До складу першої стадії кредитного процесу входить аналіз і попередній відбір заяв на отримання кредиту. З цією метою проводять науково аргументовану експертизу доцільності видачі кредиту. Головним завданням банківських працівників на даній стадії є збір інформації про потенційного позичальника.


Друга стадія процесу кредитування включає визначення кредитоспроможності та фінансового стану клієнта. Оцінюється здатність потенційного позичальника в повній мірі і в термін погасити свої боргові зобов'язання. Чим точніше банк визначити кредитоспроможність клієнта, тим більше у банку можливостей по зниженню кредитного ризику.


На третій стадії банком приймається кінцеве рішення про можливість, надання, умови та форми кредиту. Завершенням цієї стадії є оформлення та укладання кредитного договору, який стає для банківської структури засобом управління на подальших стадіях кредитного процесу.


Четверта стадія передбачає визначення умов забезпечення повернення кредитних коштів. Центральним питанням є вибір об'єкта застави. Для цього оформляють заставні юридичні документи, де чітко визначаються права і зобов'язання банку і позичальника. Засобом забезпечення може виступати і гарантія.


П'ята стадія передбачає надання кредиту на основі кредитного договору. Конкретний спосіб надання кредиту і вид позичкового рахунку визначаються особливостями цієї кредитної операції.


На шостій стадії процесу кредитування проводиться повернення кредиту з відсотками і закінчення кредитної угоди. Конкретний спосіб сплати кредиту вказується в кредитному договорі.


Сьома стадія специфічна, тому, що управління процесом кредитування і банківський контроль відбувається на кожній його стадії. Головним завданням, вирішувати на заключній стадії, є розробка актуальних з практичної точки зору пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення кредитної політики комерційного банку.


Категория: fermerske-kredituvannya