rek
Статті про облаштування саду та городу
Розрахунок лізингових платежів


Порядок і розмір сплати лізингових платежів сьогодні є основними умовами в договорі лізингу. Виходячи з п. 5 ст. 15 і ст. 28 Закону про лізинг то сторонами договору в обов'язковому порядку узгоджуються розмір, періодичність та спосіб оплати за лізинговими платежами. При цьому порядок розрахунків за лізинговими платежами під час укладання договорів фінансового лізингу встановлений і затверджений Мінекономіки Росії 16.04.1996 та детально розписаний в Методичних рекомендаціях щодо розрахунку лізингових платежів.


У відповідність з цими рекомендаціями лізинговими платежами розуміється загальна сума, яка виплачується лізингоодержувачем за надане право лізингодавцем користуватися майном, тобто предметом договору.


Розрахунок лізингових платежів на підставі Методичних рекомендацій включаються: компенсація плати за використання позикових коштів; вартість викуповується майна; плата за додаткові послуги лізингодавця; амортизація лізингового майна; комісійну винагороду.


Однак при укладанні договору сторонами повинна бать обговорена форма сплати лізингового платежу. При цьому платежі можуть здійснюватися в різних формах, наприклад у грошовій, змішаної або компенсаційної, тобто за допомогою надання продукції або послуг.


Під час узгодження методу нарахування платежу, сторони мають повне право вибрати один з наступних методів:


Фіксована загальна сума - загальна сума платежів буде нараховуватися рівними частками протягом терміну договору і у відповідність з заздалегідь узгодженої сторонами періодичністю;


Авансовий метод - лізингоодержувач під час укладання договору повинен виплатити лізингодавцю аванс у розмірі заздалегідь узгодженому розмірі, при цьому інша частина суми лізингових платежів буде нараховуватися, і сплачуватися протягом заздалегідь обумовленого терміну дії договору.


Метод Мінімальних платежів - в загальну суму всіх лізингових платежів додатково включається сума амортизації майна. При цьому плата за використання позикових коштів, комісійну винагороду, а так само плата за надані додатково послуги лізингодавця може включатися повну суму платежів. Не слід забувати про можливу прибавки вартості викуповується лізингового майна, у разі можливого викупу, який повинен бути заздалегідь обговорений у договорі.


Лізингові платежі можуть мати різну періодичність, так найбільш поширені наступні періодичності виплат: щорічно, щомісяця щоквартально, щотижня або по певних числах місяця.


При розрахунку лізингових платежів в договорі сторони обумовлюють, як саме платежі будуть здійснюватися, наприклад, рівними частками, в збільшувати або зменшувати розмір.


Зменшення платежів здійснюється у разі, коли ставка комісійної винагороди, встановлена угодою двох сторін у відсотках до непогашеного залишку первісної вартості майна. У випадку, коли під час придбання майна, на яке в подальшому було укладено договір лізингу, лізингодавець оформляв кредит, то при погашенні даного кредиту зменшується розмір плати за використання кредиту.


Розрахунок лізингових платежів починається з розрахунку платежів по роках, це слід виконувати, якщо договір укладено на термін більше одного року. Коли термін договору менше одного року лізингові платежі розбиваються по місяцях.


Далі слід розрахувати загальну суму лізингових платежів, як загальна сума платежів за всіма рокам. І нарешті, розрахувати розмір лізингових платежів у відповідність до узгоджених двома сторонами методами нарахування, а так же способом сплати платежів.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found