rek
Статті про облаштування саду та городу
Реверсивний факторинг курс на відстрочку


За весь період існування ринкових відносин одні суб'єкти господарювання намагалися поліпшити свій добробут і збільшити прибутки за рахунок інших суб'єктів, а саме їх операцій, здійснюваної у межах господарської діяльності. Часто це приносить користь і тим і іншим: перші отримують винагороду за послуги, а другі мають можливість компенсувати ряд своїх ризиків або платежів.


Факторинг, як засіб кредитування, отримав досить широке поширення у взаєминах компаній. Він є універсальним засобом оптимізації взаємин покупців і продавців, без яких неможливе існування підприємництва в ринковій економіці.


Класична схема торгових операцій припускає відвантаження товарів покупцеві, яка в хронологічному відношенні збігається з моментом оплати суми заборгованості. У бухгалтерському обліку відображаються дві групи операцій, пов'язаних відповідно з відвантаженням товарів на певну суму та одержання оплати від дебітора. Але як бути, коли покупець великої партії товару налаштований на відстрочку платежу? У такому випадку на допомогу підприємцям приходять факторингові послуги, що надаються фінансовими установами факторами.


Факторинг, в найбільш загальному розумінні, є кредитування заборгованості покупця. При цьому банк або інша фінансова установа покриває заборгованість покупця перед продавцем кредитними коштами. Всі три сторони залишаються у виграші: продавець здійснює реалізацію товару, покупець отримує бажану відстрочку платежу, а банк отримує комісійні за надання кредиту. Погашення заборгованості перед фінансовою установою відбувається в момент оплати суми зобов'язання покупцем. Факторинг, як і будь-яка складна економічна категорія, підрозділяється на види, які визначаються особливостями конкретних операцій.


Реверсивний факторинг являє собою різновид факторингу, орієнтовану, перш за все, на покупця. Саме покупець є ініціатором факторингового угоди, яка забезпечує йому необхідну відстрочку платежу. Реверсивний факторинг застосовується тоді, коли продавець не бажає йти на збільшення терміну платежу, проте, покупець налаштований на придбання товарів саме з більш пізньої оплатою.


Після надання у фінансову установу відвантажувальних документів, покупцеві надається сума для погашення своєї заборгованості перед продавцем. Після закінчення терміну платежу, покупець проводить оплату суми угоди і додаткового розміру комісійних за послугу фінансовій установі. Таким чином, продавець одержує оплату, яка збігається з моментом відвантаження; покупець отримує бажану відстрочку, а фінансова установа комісійні.


Слід зазначити, що на відміну від інших видів факторингу, ризик неплатоспроможності покупця перекладається з плечей продавця на плечі самого покупця. Комісійні за користування позиковими коштами також оплачує продавець. Дана схема розрахунків застосовується тоді, коли в якості продавця виступає велика фірма (часто монопольна), яка не бажає рахуватися з інтересами покупця. Покупець, у свою чергу, розраховує на відстрочку платежу і готовий самостійно її оплачувати у вигляді винагороди фактору.


Покупець в результаті реверсивного факторингу отримує ряд істотних переваг:  1. Підприємство отримує сировину або матеріали, які купуються, але не витрачає при цьому коштів. При цьому дана сировина може бути списано у виробництво і, при малій тривалості виробничого циклу, покупець сировини цілком може реалізувати деяку кількість готової продукції ще до моменту погашення зобов'язання перед фактором;

  2. Придбання сировини або матеріалів можливе навіть за відсутності поточних високоліквідних активів, за допомогою яких можливе погашення своїх зобов'язань. Дана перевага дуже істотно: воно забезпечує здатність підприємства підтримувати постійний процес виробництва, навіть в умовах відсутності високоліквідних активів. При цьому, отримавши дані активи пізніше (припустимо в якості передоплати від кінцевого споживача), покупець може погасити свої зобов'язання перед фактором.


Реверсивний факторинг є одним із засобів кредитування покупців і надає останнім ряд переваг, які можуть принести суттєві економічні вигоди. Однак, використання реверсивного факторингу, як і будь-якого іншого фінансового інструменту, повинно бути ретельно продумано і зважено, тому що при найменшому прорахунку може звернути переваги угоди в її недоліки.

Категория: fermerske-kredituvannya