rek
Статті про облаштування саду та городу
Позичковий рахунок


Позичковий рахунок це рахунок банку, який відкривається для ведення обліку виданих і погашених позик. Рахунок є активним, за його дебетом відображається сума позичкової заборгованості, за кредитом погашення позичкової заборгованості. Позику вважають виданої, коли грошових кошти зараховані на поточний або розрахунковий рахунок позичальника, на кореспондентський рахунок (для КО) і на рахунок каси (для фізичних осіб).


Існують наступні види позичкових рахунків:


прості (на них ведеться облік разової позики, у клієнта може бути кілька таких позичкових рахунків);


спеціальний (може бути відкритий тільки один, наприклад, для ведення обліку операцій, які здійснюються з використанням векселів);


контокорентний рахунок це активно-пасивний рахунок, його дебет використовується як позичковий рахунок, а кредит як розрахунковий);


овердрафт позичковий рахунок, який банківська структура відкриває позичальникові за наявності договору про надання кредиту в рамках певного ліміту при виникненні у клієнта по розрахунковому рахунку дебетового сальдо.


Тепер детальніше про кожному виді позичкового рахунку. Спеціальні позичкові рахунки відкривають позичальники, які відчувають постійну потребу в банківських кредитних коштах, коли за рахунок кредиту здійснюється основна частина платіжного обороту госпорганів. За цим рахунком йде регулярне надання кредитних коштів та їх погашення.


Прості позичкові рахунки банки використовують переважно для надання разових позичок. Погашення заборгованості по таких рахунках проводиться у встановлені терміни. У підприємства, як зазначалося вище, може бути відкрито декілька простих позичкових рахунків.


Кредитування першокласних платоспроможних позичальників може здійснюватися банком шляхом відкриття єдиного активно-пасивного (розрахунково-позичкового) рахунку, який називають контокорентом. Даний рахунок це вища форма довіри банку до клієнта. По дебету даного рахунку відображаються всі платежі клієнта, а по кредиту відображається виручка і інші надходження фінансових коштів на користь підприємства. Кредитове сальдо рахунку вказує на наявність у підприємства в обороті на даний час власних фінансових коштів, а дебетове сальдо говорить про залучення в оборот банківських кредитних коштів, за які стягується відсоток.


У ринковій економіці домінуючою формою позичкового рахунку є прості позичкові рахунки, що мають різні режими користування. Однак окремі кредитні організації віддають перевагу то спеціальним, то контокорентний судним рахунками. Це залежить від сформованих відносин між банком і клієнтом і від економічної ситуації.


Категория: fermerske-kredituvannya