rek
Статті про облаштування саду та городу
Структура банку


Головний орган управління банку це загальні збори акціонерів банку, яке проходить не менше одного разу на рік. На таких зборах мають бути присутні всі акціонери банку або їх представники (тільки на підставі довіреності). На зборах акціонерів приймаються рішення по винесеним на нього питань, якщо в засіданні беруть участь як мінімум три чверті всіх акціонерів.


Загальну керівну діяльність банку здійснює рада банку. Під контролем ради банку знаходиться робота правління банку. Рада банку визначає основні напрями банківської діяльності, розглядає і приймає кредитні та інші плани банку, затверджує фінансові плани банку, приймає рішення про відкриття і закриття філією, доп. офісів і представництв банку, а також визначає перспективи розвитку банку.


Безпосередня діяльність банку здійснюється правлінням банку. Правління банку в свою чергу відповідає за свою діяльність перед радою банку і загальними зборами акціонерів. На чолі правління банку варто голова правління (президент), крім нього в правлінні банку беруть участь його заступники, а також інші керівні співробітники.


Засідання правління банку здійснюється на регулярній основі. А все винесені на порядок рішення приймаються більшістю голосів. Якщо голоси розділяються на рівну кількість, то голос голови є вирішальним. Рішення, прийняті на засіданні правління банку, виконуються на підставі наказу голови правління. З членів правління банку зазвичай формується кредитний комітет і ревізійна комісія.


Кредитний комітет банку виконує такі функції:  • розробляє кредитну політику банку, а також способи залучення і розміщення грошових коштів;

  • розробляє укладення з надання кредитів, які перевищують прийняті ліміти кредитування;

  • розглядає питання, які пов'язані з інвестуванням, а також веденням трастових операцій.


Ревізійна комісія банку підпорядковується раді банку. Приватниками ревізійної комісії можуть бути члени ради і правління банку. При цьому правління банку зобов'язане надавати ревізійній комісії всі матеріали, які вона буде вимагати для проведення перевірки. Отримані за результатами перевірки дані ревізійна комісія надає раді банку.


Інформація про фінансове становище банку, його річному балансі, звіт про прибутки і збитки зазвичай публікується у вільній друку для забезпечення максимальної гласності діяльності банку.


Для збільшення оперативності при розрахунково-касовому обслуговуванні організацій, які територіально віддалені від місця розташування головного офісу банку, а також для залучення нових клієнтів, банк може відкривати додаткові філіали і офіси. Керівництво філій та представництв підкоряються правлінню банку. Відкриття територіальних підрозділів банку відбувається при обов'язковому узгодженні цього питання з Центральним Банком РФ.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found