rek
Статті про облаштування саду та городу
Факторинг структура кредитної системи


Факторингова компанія або банк-фактор проводять факторингові операції на підставі генеральної угоди факторингу, який укладається з постачальником. Як правило, термін дії угоди - 1 рік. Продовження цього терміну здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до генеральної угоди факторингу.


Об'єкт факторингової операції - розрахунковий документ, що підтверджує право стягнення заборгованості, який повинен мати відмітку дебітора про отримання товару, робіт, послуг.


Сума факторингової операції визначається фактор-компанією на основі оригіналів накладних, наданих постачальником.


Схема факторингу після укладення генеральної угоди факторингу має таку послідовність:


1. Постачальник поставляє продукцію платнику.


2. Постачальник у разі непогашення заборгованості платником у строк надає компанії-фактору необхідні документи, що підтверджують факт отримання платником партії товару.


До факторингу не приймаються:  • - договори поставки, які передбачають бартерні розрахунки;

  • - довгострокові договори поставки, рахунки за якими виставляються після завершення відповідних етапів роботи;

  • - договори поставки нестандартної продукції або продукції вузької спеціалізації;

  • - зобов'язання покупців, які одночасно є кредиторами постачальника.


3. Факторкомпанія перераховує постачальнику за рахунок коштів факторингу суму, яка не була оплачена покупцем за вирахуванням суми комісійної винагороди (звичайно 2% від суми заборгованості).


4. Компанія-фактор направляє постачальнику письмове повідомлення про здійснення платежу за рахунок факторингової компанії (не пізніше 3х днів з дати його проведення).


5. Платник зазвичай протягом 15 днів здійснює платіж компанії-фактору за умови отримання письмового повідомлення про здійснення платежу. Погашення заборгованості здійснюється за рахунок коштів, що надходять від дебіторів в оплату за отримані товари (роботи, послуги) після їх зарахування на спеціальний транзитний рахунок.


Крім основного об'єкта договору факторингу (переуступка дебіторської заборгованості), факторингові компанії і банки можуть запропонувати клієнтам: адміністрування дебіторської заборгованості, інформаційно-аналітичне забезпечення, консалтинг.


При адмініструванні дебіторської заборгованості формуються та ведуться такі реєстри, як платіжний календар, звіт про стан заборгованості з факторингових операцій, оборотно-сальдова відомість по факторинговим операціям, звіт про обороти по факторинговим операціям.


Інформаційно-аналітичне забезпечення - додаткова послуга, яка включає: ведення історії всіх розрахунків з покупцями або моніторинг збуту; надання звітів про стан дебіторської заборгованості, русі платежів дебіторів і т.д.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found