rek
Статті про облаштування саду та городу
Форми банківських гарантій


Банківська гарантія - це ідеальне забезпечення реалізації зобов'язань контрагентів без відвернення потрібних для підприємства оборотних коштів.


При банківської гарантії грошові зобов'язання перед бенефіціаром будуть виконані в будь-якому випадку банком-гарантом (це оформляється у письмовій формі). Банк платить гроші за принципала, якщо той не виконав своє зобов'язання перед бенефіціаром в повному або частковому об'ємі. У цьому разі бенефіціар повинен надати вимогу платежу та дотримуватися всіх вимог, передбачені гарантією.


Основні форми банківських гарантій: • ГАРАНТІЯ ПЛАТЕЖУ - оформляється у разі, якщо принципал (покупець) не в змозі виконати свої зобов'язання перед бенефіціаром (продавцем) за поставлений товар (виконані роботи, надані послуги). Банк оплачує зобов'язання покупця.

 • ТЕНДЕРНА ГАРАНТІЯ - оформляється в тому випадку, якщо суб'єкт висловив бажання взяти участь у тендері, і з організатором тендеру буде розплачуватися за допомогою банківської гарантії.

 • ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ-оформляється між банком і продавцем на користь покупця, якщо продавець не виконає свої зобов'язання, то банк поверне покупцеві аванс.

 • ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ оформляється між продавцем і банком, виплатити покупцеві певну суму грошей, якщо покупець не зможе цього зробити.


Банк оформляє свою гарантію не з усіма суб'єктами підприємницької діяльності. Перед цим банк аналізує фінансовий стан принципала. Для цього клієнт, звертаючись в банк, повинен надати всі необхідні документи та заяву на надання банківської гарантії.


Договір банківської гарантії складається з: 1. назву гаранта (банку),

 2. назву принципала (покупця),

 3. назву бенефіціара (продавця),

 4. назва і зміст договору про поставки товару (послуг, робіт) від продавця до покупця,

 5. максимальна сума грошей, яку виплатить гарант,

 6. термін гарантії, і умови при яких гарантія припиняє діяти,

 7. правила виконання платежу.


Банківська гарантія перестає діяти, якщо: • була сплачена бенефіціару сума, на яку оформлявся гарантія,

 • закінчився термін дії гарантії,

 • продавець (постачальник) відмовився від своїх прав по гарантії, і в письмовому увазі звільнив банк від зобов'язань по гарантії.


Термін дії банківської гарантії:


Термін дії угоди про гарантії і гарантійного листа обумовлюються за договором сторін і обумовлюються в угоді про надання банківської гарантії.


Дату закінчення зобов'язань банку зазвичай визначають як дату поставки товару плюс 7 банківських днів.


Тарифи банку-гаранта за таку послугу визначаються у відсотковому співвідношенні до гарантованої суми, це від 0,2% до 3%.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found