rek
Статті про облаштування саду та городу
Форфейтинг і факторинг


При експортних операціях суть факторингу зводиться до того, що фактор (який-небудь фінансовий інститут) дає згоду звільнити експортера від фінансових проблем, пов'язаних із здійсненням експортної операції для того, щоб він мав можливість повністю зосередитися на своїй основній діяльності.


Форфейтинг і факторинг, являє собою фінансову операцію, пов'язану з продажем дебіторської заборгованості. Однак наявні істотні відмінності між ними. Суть форфейтинга полягає в наступному: продавець, який надає відстрочення по платежах, має право вимагати від покупця виписати на його ім'я боргову розписку або вексель. Маючи на руках вексель, продавець володіє безперечним правом отримання платежу за векселем при настанні терміну виконання зобов'язання.


Порівняльна характеристика форфейтингу та факторингу:


При факторингу об'єктом операції виступає в основному рахунок-фактура. При форфейтинге об'єкт операції простий або переказний вексель. З факторингу здійснюють короткострокове кредитування строком до 180 днів. При форфейтинге середньострокове (строком 180 днів 10 років). При факторингу сума кредиту обмежується можливостями фактора, а при форфейтинге сума кредиту може бути досить великою у зв'язку з можливістю сіндірованія.


Фактором авансується оборотний капітал кредитора в розмірі 70-90% від суми боргу. Решта суми в розмірі 10-30% надходить на рахунок кредитора лише після сплати боргу покупцем продукції за утриманням відсотків і комісії. Форфейтером виплачується сума боргу цілком за утриманням дисконту.


Фактор може залишати за собою право регресу до кредитору або ж відмовитися від цього права, але в такій ситуації при здійсненні експорту товарів валютні та політичні ризики лягають на плечі експортера. Форфейтер ж при експортних операціях несе всі ризики, пов'язані з несплатою боргу, політичні та валютні ризики. Операція може доповнюватися елементами інформаційного, бухгалтерського, рекламного, страхового, збутового, юридичного та іншого обслуговування кредитора (клієнта). Не передбачено небудь вид додаткового обслуговування.


Для фактора не передбачена можливість перепродажу факторингового активу, а форфейтер має можливість перепродажу форфейтингового активу на вторинному ринку.


При здійсненні факторингових операціях немає потреби в поручительстві від третьої особи, а при форфейтинге гарантія третьої особи або ж аваль є обов'язковими.


Факторинг передбачає кредитування під вже наявне фінансова вимога, або ж під вимога, яка з'явиться в майбутньому, при цьому воно чітко позначається в договорі фінансування під поступку грошової вимоги. При форфейтинге є можливим кредитування під поступку фінансового векселя, який випущений з метою акумуляції фінансових засобів для реалізації інших цілей, не обмежуються торговими.


Обидва з описаних методів кредитування унікальні і затребувані економіками різних країн. Доцільність застосування того чи іншого методу обумовлюється метою, яку має кредитор (продавець, експортер).


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found