rek
Статті про облаштування саду та городу
Що таке банківська таємниця


Банківська таємниця є гарантією кредитних організацій і банків про збереження таємниці операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів і кореспондентів. Всі службовці банків і кредитних організацій повинні зберігати таємницю про рахунки, операції та вклади клієнтів і кореспондентів, а також про інших відомостях, які є в кредитній організації або банку, якщо це не суперечить законодавству.


Банківська таємниця та її дотримання складається з декількох аспектів: організаційного (охорона банку), юридичного, технічного (вживання заходів захисту самих документів). Юридичний аспект передбачає визначення самого поняття в законодавчому порядку, визначення суб'єктів, які зобов'язані зберігати дану таємницю, встановлення правомочностей клієнтів і меж їх здійснення, визначення міри відповідальності за порушення таємниці.


Слід зазначити, що поняття банківської таємниці нерозривно поєднано з комерційною таємницею. Банківська таємниця належить до останньої групи комерційної таємниці і розглядається в Законі про банки і банківську діяльність. Об'єктами банківської таємниці виступають відомості про рахунки, операції та вклади кореспондентів і клієнтів. Сюди входить досить великий список операцій, серед яких:  • залучення депозитів;

  • видача кредитів;

  • відкриття та ведення рахунків клієнтів;

  • придбання, продаж, збереження цінних паперів і управління ними;

  • проведення розрахунків за дорученням клієнтів;

  • надання поручительства і гарантії за третіх осіб;

  • інші операції, які відносяться до компетенції банку.


Потрібно відносити до банківської таємниці і відомості про особу кореспондентів, клієнтів та осіб, які згадані в договорах з банком. Право закликати до збереження банківської таємниці мають клієнти і кореспонденти, які пов'язані з банком договірними відносинами. В окремих випадках таким правом наділяють та інші особи, які пов'язані з банком не договором, а іншими факторами, передбаченими законом (особи, яким довірили розпорядження внеском або яким він заповіданий, що отримали виграш по лотерейним квитках, які випущені не банком, громадяни, які купують акції акціонерних товариств в банке).


Обов'язок зберігати банківську таємницю покладається законодавчими актами на всіх працівників банків незалежно від займаної ними посади. Буває в практиці, що банки у своїх локальних актах додатково нагадують про цю обов'язки своїм працівникам.


Порушення банківської таємниці полягає у розкритті інформації (або її частини) без наявності згоди отриманого від уповноваженої особи (кореспондента, клієнта) або в застосуванні її банківським службовцям у власних цілях. Такі дії можуть принести моральну, а в деяких випадках і матеріальну шкоду.


Категория: fermerske-kredituvannya

re
Not found