rek
Статті про облаштування саду та городу
Що таке лізинг і який лізинг буває


Лізинг це досить простий і швидкий метод фінансування, який дає можливість за короткий час набути транспорт або обладнання. Не вимагає застави свого майна.


Предметом лізингу можуть бути будівлі, споруди, приміщення, обладнання, транспортні засоби та будь-яке майно, яке може бути використане в комерційній діяльності підприємства. У лізинг не може передаватися земля і природні об'єкти.


В залежності від терміну користування та умовами амортизації лізинг підрозділяється на лізинг з повною окупністю з повною амортизацією основних засобів та лізинг з неповною окупністю, з неповною амортизацією основних засобів.


Лізинг розподіляється на фінансовий та оперативний.


1.Фінансова лізинг це операції з придбання майна спеціально для передачі його в тимчасове користування третій особі на тривалий час. Фінансовий лізинг має тристоронній характер взаємовідносин. Протягом терміну договору вся вартість майна повертається до лізингодавця за рахунок платежів від лізингової угоди. Фінансовий лізинг характеризується довгостроковістю угод.


2.Возвратний лізинг. Даний вид операцій полягає в тому, що власник майна продає його лізинговій компанії і при цьому укладає угоду лізингу на це ж обладнання, тоесть є лізингоодержувачем. Цей вид лізингу є джерелом довгострокового повернення фінансування.


3.Левередж лізинг - найскладніший вид лізингу, вимагає додаткового залучення капіталу. Відмінність цього виду угоди в тому, що при купівлі обладнання лізингодавець вносить лише частину суми своїми коштами, решта суми це позикові гроші кредиторів.


4.Сублізінг. Угоди лізингу, які виконуються через посередника називаються сублізингу. У випадку, коли посередник збанкрутує або буде неплатоспроможним, всі зобов'язання за договором сублізингу платежі будуть надходити основному лізингодавцю.


5.Оператівний лізинг це короткостроковий вид лізингових операцій. При оперативному лізингу за час оренди обладнання амортизується не повністю. А термін дії лізингу на багато менше терміну експлуатації обладнання чи іншого майна. В основному рядків дії оперативного лізингу не перевищує трьох років.


6.По виду обслуговування майна, що передається в оренду лізинг поділяється на мокрий і чистий. При мокрий лізинг обов'язковим є технічне обслуговування об'єкта лізингу. В обслуговування входить страхування, ремонт обладнання і так далі. При чистому лізингу всі операції з обслуговування майна лежать на лізингоодержувача.


Категория: fermerske-kredituvannya