rek
Статті про облаштування саду та городу
Організація робіт з енергозбереження
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖКХНеобходімимі передумовами для створення служби енергоменеджменту підприємства вважають: організаційні передумови: 1) суб'єктивні чинники: - зацікавленість керівництва (менеджменту) підприємства у впровадженні політики енергозбереження; - готовність керівництва (менеджменту) запровадити економічно обгрунтовану систему бюджетування витрат на виробництво та його модернізацію (на першому етапі? хоча б між основними службами: енергоменеджменту, головного енергетика, головного механіка, головного технолога, і т.п.); 2) об'єктивні фактори: - наявність персоналу відповідної кваліфікації; - ведення обліку енергоспоживання або готовність його введення наявними технічними засобами; технічні: - наявність або готовність запровадити сучасні системи обліку енергоспоживання; - наявність комп'ютера та (бажано) необхідних засобів вимірювальної техніки; економічні: - частка витрат на енергоресурси в структурі собівартості продукції не повинна бути менше 10 ... 15%; - наявність грошей для оплати послуг консультантів і для необхідного навчання персоналу предпріятія.В разі невідповідності фактичної ситуації наведеним вище передумовам здійснюють відповідні заходи для їх досягнення. Наприклад, за відсутності персоналу відповідної кваліфікації або підвищують професійний рівень наявних на підприємстві працівників, або залучають до роботи на підприємстві нових кваліфікованих працівників. Заради утримання на підприємстві висококваліфікованого персоналу необхідним є відповідне матеріальне заохочення (висока зарплата, надання житла, бонуси і т.п.). Використовують методологію створення служби енергоменеджменту, яку слід вважати рекомендованою, а її впровадження залежить від фінансового стану підприємства, особливостей конкретного регіону та затвердженого штатного розпису підприємства ЖКХ.Введеніе посади енергоменеджера (головного енергоменеджера) підприємства та призначення на неї компетентного фахівця, який повинен мати вільний доступ до керівництва підприємства і користуватися його поддержкой.Возможним є виконання функцій служби енергоменеджменту сторонніми організаціями (консалтинговими структурами). У цьому випадку вартість послуг не повинна перевищувати витрат на зарплату кваліфікованого фахівця. Такий підхід є виправданим для малих за рівнем витрат на ПЕР підприємств та в разі відсутності кваліфікованих фахівців в регіоні, де розташоване предпріятіе.Составленія або ревізія існуючих енергобалансів (за типами енергоресурсів, а потім за підрозділами чи технологічними процесами). Складання енергобалансів здійснюють або власні працівники, або консультанти. Енергобаланси визначають структуру служби енергоменеджменту та її кількісний склад. Бажаним є також проведення енергетичного аудіта.Структуру служби енергоменеджменту та її кількісний склад визначають енергобаланси, а саме рівень витрат на ПЕР окремих підрозділів (технологічних процесів). Так, для великих за рівнем витрат наТЕР підприємств ЖКГ, що споживають ПЕР на суму понад 9 - 10 мільйонів рублів на рік (у цінах за станом на 1 січня 2010 року), енергослужбу (управління енергозабезпечення та енергозбереження) повинна складатися з двох відділів? відділу головного енергетика та відділу енергозбереження (служба енергоменеджменту). Для великих за рівнем споживання пер підприємств водопостачання та водовідведення з урахуванням масштабів підприємства можна рекомендувати організувати службу енергоменеджменту, до складу якої може входити від 4 до 5 чоловік (без урахування головного енергоменеджера, якщо він буде керувати роботою ще й відділу головного енергетика та буде підпорядкованим головному інженеру або технічному директору): - енергоменеджер (головний енергоменеджер, якщо останній не займається роботою відділу головного енергетика), що є начальником відділу енергозбереження (енергоменеджменту),? фахівець, що володіє насамперед технічними навичками, добре знає підприємство та має необхідні менеджерські й економічні знання, а найкраще? фахівець, який має спеціальну підготовку; - заступник енергоменеджера електромеханіка (в області заощадження електроенергії), зокрема насосного обладнання та систем електроприводу, а також обліку ПЕР і води (каналізаційних стоків);

Категория: Ремонтуємо будинок

re
Not found