rek
Статті про облаштування саду та городу
Плодючість свиноматок

Плодючість представляється важливою ознакою продуктивності свиноматок. Чим більше поросят буде отримано від кожної з них за 1 опорос, тим більше стане вироблятися свинини і тим вона стане дешевше. Тому основою рентабельного відтворення молодняку свиней видається висока плодючість маток.


Плодючість свиноматки в першу чергу пов'язана з числом яйцеклітин, що дозріли до моменту полювання, присутності сперми в її статевих шляхах до цього моменту відтворювального циклу, від пониження летальності зародків в термін ембріонального формування і поросят - в постембріональний етап.


Ні для кого не секрет, що одні породи свиней більш багатоплідних, ніж інші. Наприклад, гніздо в 12 поросят вважають нормальним для маток порід великих розмірів біла та ландрас і рідше попадається у свиней беркширської породи і породи П'єтро. А це значить, що до моменту овуляції у них визріває різне число фолікулів.


І. Г. Піткянен відзначає, що у свиней великої білої породи при овуляції випускається в середньому 17 яйцеклітин (максимум 29), тоді як у брейтозскіх свиноматок в середньому 14 яйцеклітин (максимум 17).


Причому репродуктивні здібності маток збільшуються після першого опоросу. Якщо у молодих свинок живою вагою 90-100 кілограм при овуляції оливні 12 - 14 яйцеклітин, то після першого опоросу їх чисельність підвищується до 15-18.


За повідомленням Д. Ньюмена, свиноматки породи Лакомб овуліруют на сім яйцеклітин більше, ніж свинки. Менше число яйцеклітин у молодих свинок відповідає меншому числу поросят в їх гніздах. Зміна багатоплідності маток з кожним подальшим опоросом підмічено в роботах багатьох авторів. У дослідженнях Є. Вебера, проведених у Німеччині на великій кількості свиноматок швабській-галльську породи, їх багатоплідність збільшувалося з 9,7 голови в першому опоросі до 12,3 голови до шостого опоросу, а потім помалу знижувалося до 11,8 поросяти до десятому опоросу.


Досліди, проведені в Італії в 1971 р. на свиноматках великої білої породи в продовження дев'яти опоросів, показали, що їх плодючість зростала до четвертого опоросу. Найбільше багатоплідність (живих і життєздатних поросят в гнізді) досягалося між 2-6-му опоросами; а потім знижувалося.


Дані по 47,5 тис. опоросів в племінних стадах Англії, проаналізовані Комітетом з розвитку свинарства (Підаєв), показала, що багатоплідність і молочність маток зростають до четвертого-п'ятого опоросу, а потім помалу знижуються (табл.).
Тому в комерційних стадах Англії свиноматок, як правило, тримають в продовження не більше шести-семи опоросів, а в племінних стадах - до семи-восьми опоросів.


Приблизно до цього ж періоду молочність маток робиться максимальною. Вивчення взаємозв'язку молочності маток з їх віком, проведені М. І. Голдобін, показують, що найвища молочність припадає на третю лактацію і потім помалу знижується (проте залишається порівняно значній) до восьмої лактації.


Аналіз впливу віку маток на їх плодючість з урахуванням відбору (малоплідних тварин сільськогосподарського призначення відбраковують, більш багатоплідних використовують довше), проведений А. X. Кащенко і Ф. К. Почерняевим на підставі дослідження племінних записів племзаводів «Велике Олексіївське», «Никонівський» і «Константиново», показав, що багатоплідність одне - дворічних свиноматок на 8,5% менше, ніж 2-3-річних. У маток у віковій групі від двох до п'яти років число народжених молодняку свиней за 1 опорос практично однакове, а в більш старшій віковій групі значно знижується.


Плодючість свиноматок у високій мірі знижується з віком у зв'язку з тим, що підвищується число мертвонароджених поросят.


Незважаючи на те, що свиноматки більш продуктивні, ніж свинки, вони втрачають більше ембріонів в продовження перших 30-40 діб супоросності. І хоча ступінь овуляції продовжує підвищуватися з кожним подальшим опоросом, чисельність поросят в гнізді доходить максимальних показників у четвертому-п'ятому опоросах. До восьмої поросності число живих поросят в гнізді починає знижуватися, а кількість мертвонароджених - збільшуватися.


Обробка цих 7 тис. опоросів (75 тис. поросят) свиноматок в Англії показала, що відсоток мертвонароджених поросят підвищується з кожним подальшим опоросом і найбільшим він був у гніздах старих свиноматок.


Аналогічна закономірність зафіксована в роботах дослідників. За повідомленням М. Д. Любецького, в гніздах свиноматок старше п'яти-шести років мертвонароджені поросята становили 8%, тоді як у молодих (два-чотири роки) сільськогосподарських тварин - 2-3%.


Максимальне число живих поросят в гнізді при появі на світ дають матки у віковій групі двох-трьох років. Від 2 - до 5-річного віку число поросят у них слабшає незначно, а потім плодючість різко знижується, про що вказують наступні дані (по А. X. Кащенко і Ф. К. Почерняеву):

 Хоча залежність плодючості свиноматок від кнурів незначна належний відбір і підбір маток і кнурів все ж дозволяє досягти кращої сполучуваності пар для спарювання і певною мірою підняти плодючість свиноматок.

Найкращий підсумок виходить при покритті ремонтних свинок і високопродуктивних маток кнурами середнього віку, а маток середнього віку - молодими і старими кнурами. Парування як молодих, так і надмірно старих особин веде до погіршення продуктивності свиноматок.


Крім того, найкраще по скоростиглості і відгодівельними якостями потомство виходить від молодих (до двох років) і старих (старше п'яти років) маток, покритих виробниками середнього віку (два - чотири роки), і найгірше - при спарюванні молодих маток з молодими кнурами і старих зі старими.


В даний час доведено, що виходячи з продуктивності свиноматок при першому і другому опоросах можна передбачити плодючість свиноматок надалі.


Хоча результати низки дослідів показали, що імовірна немаленька помилка, якщо оцінку плодючості і, з цього випливає, вибракування сільськогосподарських тварин виробляти за підсумками першого опоросу, більша частина вчених і практиків вважає, що в головному стаді можна залишати маток, що принесли в першому опоросі не менше дев'яти живих поросят.


Аналіз плодючості 101 племінної свиноматки великої білої породи, проведений Б. А. Плаксін і Н. Н. Михайловим в племзаводі «Никонівський», показав, що якщо чисельність поросят в першому гнізді у маток - шість-сім, то їх плодючість в подальші п'ять опоросів була менше, ніж у свиноматок, які мали при першому опоросі 10-15 поросят.


Схожі результати отримані в дослідженнях В. Шлягеля, який також встановив, що багатоплідність при першому опоросі позитивно корелює з багатоплідністю при подальших опоросах. Позитивний зв'язок простежується між кількістю молодняку в першому гнізді і довічної продуктивністю маток. Матки, які при першому опоросі дають більшу кількість поросят, зберігають це якість при наступних опоросах і найкращим чином ростять свій приплід.


Багатоплідність свиноматок пов'язано з великоплідна. Загальновідомо, що чим більше молодняку в гнізді, тим вони дрібніші.


Коефіцієнт кореляції даних симптомів продуктивності дорівнює 0,3-0,4.


З урахуванням даної кореляції на основі даних англійських учених Ф. Візе показав, що при величині гнізда від 7 до 14 поросят не простежується великої різниці в їх вазі при появі на світ. Але при величині гнізд в 12-14 поросят в особливості важливе значення має забезпечення свиноматок повноцінним харчуванням та створити кращі чинники для утримування поросят-сосунов.


Гніздо поросят вважають прекрасно вирівняність, якщо коефіцієнт ваги поросят варіює в межах 4-5%. Більш цінними вважаються вирівняні гнізда в 8-10 голів, чим не вирівняні в 12 голів. При даному висловлюються думки, що ідеальний розмір гнізда при появі на світ дорівнює 14-16 поросят із середнім живою вагою порося близько 1,8 кілограм.


Чи існують реальні, біологічно обгрунтовані ймовірності збільшення плодючості свиноматок? На це запитання можна відповісти позитивно.


П'ятдесят років тому англійський учений Хемонд звернув увагу на розбіжність між числом яйцеклітин і числом зародків. З 18 яйцеклітин, отриманих в середньому одній свиноматкою, до середини поросності 12,1 були представлені живими зародками, 2,2-атрофованими і 3,7 залишились невиявленими. Пізніше це ефект підтвердили і інші дослідники.


Академік А. В. Квасницький вважає, що головним чином гинуть зиготи та ембріони, оскільки при правильній злучці (або осіменінні) не запліднюється тільки лише наближено 2% яйцеклітин.


Тому з урахуванням ембріональної летальності у свиноматок диференціює потенційну і реальну плодючість.


Потенційна плодючість обумовлюється кількістю дорослих яйцеклітин, що вийшли з яєчників в одну охоту, а реальна плодючість - кількістю народжених поросят в гнізді.


Чисельність овулює яйцеклітин ще не обумовлює кількості молодняку в гнізді, оскільки частина їх не запліднюється, а інша частина (орієнтовно 20%) не виживає і проявляється це в ембріональній летальності. Наступним критичним періодом представляється опорос, під час якого чисельність мертвонароджених поросят дорівнює 5-8%.


За допомогою ін'єкції гормонів відповідного впливу перед полюванням можна в кілька разів підвищити чисельність овулює яйцеклітин. Але при цьому потрібно не забувати про те, що природна величина овуляції, як правило, достатній для отримання більшого гнізда, якщо забезпечити запліднюваність і нормальне формування ембріонів.


В даний час багатоплідність в племінних стадах дорівнює понад 11 поросят на гніздо, що досягнуто за рахунок підвищення масштабів овуляції. Але відсоток ембріональної летальності та чисельність мертвонародженого молодняку значно не змінилися. Тому навряд чи бажано генетично підвищувати чисельність овуліровавшіх яйцеклітин. Більш істотним представляється досягти оплодотворяемости дорослих яйцеклітин і забезпечити їх формування до опоросу.


Генетичні передумови значною плодючості можуть бути використані тільки лише в підходящих умовах зовнішнього середовища.

Тому селекційні процедури весь час повинні поєднуватися із створенням найкращих факторів харчування і утримання.Категория: Розведення свиней